Wijzigingen Golfregels 2016

wijziging golfregels 2016

Elke 4 jaar worden de golfregels herzien. Vanaf 2016 zullen daarom enkele golfregels gaan veranderen. De belangrijkste? Je mag een verlengde putter niet meer tegen het lichaam verankeren. Bij het verschijnen van het nieuwe regelboekje, wijzigen de instanties R&A en de USGA enkele golfregels die van belang zijn voor de golfsport. De wijzigingen van de regels hebben tot doel om de regels logischer en duidelijker te maken.

In het nieuwe regelboekje, dat begin 2016 op papier en online zal verschijnen, staan alle wijzigingen apart vermeld, maar hier volgen alvast de belangrijkste regelwijzigingen.

Lange putters

(Regel 14-1b Verankeren van de club)
Spelers mogen de club bij het maken van een slag, of lange putter niet meer verankeren tegen het lichaam (bijvoorbeeld tegen de buik, borst of kin). De lange putters zelf blijven toegestaan en ook het verankeren van de putter tegen de onderarm blijft toegestaan. Voor een exact beeld van wat wel en niet mag, raadpleeg de foto’s op de website van de R&A.
Deze regelwijziging is al in 2013 aangekondigd en uitgebreid in het nieuws geweest.

Waarom deze regelwijziging? Men wil een van de belangrijkste tradities van golf behouden, namelijk dat de speler de club vrijuit swingt.

Afstandsmeters

(Regel 14-3 Afstandsmeters)

Vanaf 1 januari 2016 mag een speler elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden, op voorwaarde dat de speler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten.

hoe werkt een golf rangefinderHet meten van bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid of het krijgen van clubadvies is nog steeds niet toegestaan tijdens een wedstrijd. Apparatuur die deze functie(s) bezit(ten) mag na 2015 wel mee de baan in, maar alleen om er de afstand mee te meten. Dit in tegenstelling tot eerdere regels vastgesteld door de NGF.

Deze regelaanpassing betreft moderne technologie. Bronte Law maakte deze overtreding in Final Qualifying voor het Ricoh Women’s British Open en werd gediskwalificeerd.

Hulpmiddelen

(Regel 14-3 Kunstmatige hulpmiddelen en ongebruikelijke uitrusting; Afwijkend gebruik van uitrusting)

Het gebruik van kunstmatige hulpmiddelen tijdens een ronde is ook na 1 januari 2016 niet toegestaan, maar de straf is anders na 2015. Bij een eerste overtreding van deze regel is de straf verminderd van diskwalificatie naar twee strafslagen in strokeplay of verlies van de hole in matchplay.

Voorbeeld: een speler die zijn polsen om een golfclub heeft vastgetaped, krijgt na de eerste slag met de tape twee strafslagen. Als de speler vervolgens nog een slag doet met tape om zijn polsen wordt hij gediskwalificeerd. Hetzelfde geldt voor een speler die tijdens een ronde bij zijn oefenswing een gewicht aan zijn club toevoegt met het doel om tijdens de slag voor het gevoel met een lichtere stok te slaan.

Stilliggende bal bewogen

(Regel 18-2 Stilliggende bal bewogen door speler, partner, caddie of uitrusting)

Regel 18-2b (Bal beweegt na adresseren) is ingetrokken. Regel 18-2 houdt nu in dat als de speler, zijn partner of caddie of de uitrusting van de speler of de partner de beweging van de bal in het spel heeft veroorzaakt de speler één strafslag krijgt en hij moet de bal terugplaatsen.

Een uitzondering hierop is wanneer het duidelijk is dat iets anders de beweging van de bal heeft veroorzaakt, zoals een andere bal, een hond of in zeldzame gevallen, op hele snelle greens op banen aan de kust, de wind.

In de praktijk zal de speler bijna altijd de beweging veroorzaakt hebben en één strafslag krijgen en de bal moeten terugplaatsen.

Verkeerde score

(Regel 6-6d Verkeerde score voor een hole)

Het kan voorkomen dat een speler zijn kaart inlevert met op één hole een lagere score inlevert dan zijn werkelijke score. De speler zal in zo’n geval gediskwalificeerd worden.

Echter als de te lage score te wijten is aan het feit dat de speler een straf niet heeft geteld omdat hij niet wist dat hij een straf had opgelopen, dan krijgt de speler twee straffen opgelegd.

1) De straf die hij onkundig over de regels niet had geteld en
2) extra nog twee strafslagen voor het feit dat hij een te lage score had ingeleverd.

In het geval dat de speler voor een te lage score heeft getekend en daarbij een straf waarop diskwalificatie staat niet heeft toegepast, dan blijft de straf diskwalificatie. Dit laatste is bijvoorbeeld het spelen van een verkeerde bal en dit niet corrigeren voordat op de volgende hole wordt afgeslagen.

beheerder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *