10 Meest Gestelde Vragen

golfafstandsmeter 2018

Golfhorloges en golfafstandsmeters zijn alweer een geruime tijd toegestaan tijdens het spelen van een ronde golf. Onlangs zijn de regels voor afstandsmeters aangepast. Het is vanaf nu ook toegestaan om een apparaat mee de golfbaan op te nemen als dit apparaat ook andere metingen kan verrichten. Het gebruik van deze andere metingen is alleen niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel volgt voortaan niet meer meteen diskwalificatie, dit gebeurt na een tweede overtreding. Maar wanneer bent u nou precies in overtreding?

1. Mag ik een afstandsmeter gebruiken tijdens de competitie?

Het gebruik van afstandsmeters blijft uitgesloten volgens de regels van golf en bij gebruik van deze hulpmiddelen kan uiteindelijk diskwalificatie plaatsvinden (Regel 14-3). Echter, het is tegenwoordig mogelijk dat (bepaalde) afstandsmeters via een plaatselijke regel toegestaan worden.

2. Welke afstandsmeters zijn volgens de plaatselijke regel toegestaan?

Voorbeelden van toegestane afstandsmeters zijn een GPS, laser en een smartphone. Maar in principe zijn vrijwel alle apparaten toegestaan zolang deze voldoen aan de richtlijnen en de aanbevelingen. Het belangrijkste waar een golfer rekening mee moet houden, is dat een apparaat alleen gebruikt wordt voor het meten van afstanden. Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil en windsnelheid of het krijgen van clubadvies is niet toegestaan tijdens een wedstrijd. Apparatuur die deze functie bezit mag wel mee de golfbaan op, maar alleen om er de afstand mee op te meten.

3. Hoe zit het met bijvoorbeeld een smartphone met een app om afstanden te meten?

Afhankelijk van de plaatselijke regels, is een multifunctioneel apparaat toegestaan om mee de golfbaan op te nemen, zolang dit apparaat alleen wordt gebruikt om informatie op te vragen die niet in strijd zijn met de regels.

4. Als een golfer een smartphone gebuikt om het weerbericht op te vragen, is deze speler dan in overtreding?

Nee. Het opvragen van weerberichten, opgesteld door een weerstation, via een app of webbrowser wordt niet gezien als het actief meten of ijken van de actuele weercondities en is toegestaan ongeacht of de plaatselijke regel voor afstandsmeters van kracht is.

5. Mijn smartphone heeft een ingebouwde waterpas als onderdeel van de software van de telefoon, maar het is geen onderdeel van de app voor afstandsmeting. Mag ik de telefoon als afstandsmeter gebruiken?

Ja, zolang u de waterpas niet gebruikt op een manier waardoor u profijt zou ondervinden in uw golfspel.

6. Mijn smartphone heeft een ingebouwd kompas. Mag ik de telefoon als afstandsmeter gebruiken?

Ja, een kompas geeft alleen een richting aan en meet of ijkt geen variabele condities. Een kompas kan een speler ook niet assisteren in zijn spel en is daardoor toegestaan ongeacht of de plaatselijke regel voor afstandsmeters van kracht is.

7. Hoe moet een plaatselijke regel voor het toestaan van afstandsmeters eruit zien?

De NGF heeft de volgende tekst als adviestekst omschreven:

Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór e ronde verkregen is.

Straf voor overtreding

Bij de eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.
Bij volgende overtreding: diskwalificatie.

8. Waarom worden afstandsmeters niet standaard toegestaan via de golfregels in plaats van via een plaatselijke regel?

De komst van de afstandsmeters en het gebruik daarvan tijdens het golfen heeft voor een verdeling van meningen op meerdere niveaus gezorgd. Veel golfers zijn fan van deze hulpmiddelen, omdat ze met deze hulpmiddelen afstandsmetingen kunnen krijgen zoals een tour professional deze krijgt van zijn caddie. Andere daarentegen beargumenteren dat er geen plaats is voor het gebruik van afstandsmeters tijdens golf. In lijn met deze tegenstelling is ervoor gekozen om het gebruik van afstandsmeters via een plaatselijke regel toe te staan, zodat golfclubs en commissies zelf kunnen besluiten welke optie bij hen, hun competitie en hun spelers past.

9. Als een golfclub gebruikmaakt van de plaatselijke regel om afstandsmeters toe te staan en een externe organisatie, zoals bijvoorbeeld de NGF, houdt een evenement op deze golfbaan, betekent dit dat de afstandsmeters automatisch toegestaan zijn tijdens dit evenement?

Nee, het is de verantwoordelijkheid van de nationale organisatie om zijn eigen plaatselijke regels voor het evenement vast te stellen. De plaatselijke regels opgesteld door de commissie van de organiserende partij vervangen de plaatselijke regels van de golfclub.

10. Als de plaatselijke regel voor het gebruik van afstandsmeters actief is, moeten spelers dan samen gebruikmaken van één afstandsmeter?

Ja, maar het is hierbij belangrijk dat het gebruik van één afstandsmeter met twee personen geen vertraging tijdens het spelen geeft. Informatie van een afstandsmeter mag desgewenst gedeeld worden met een andere speler, partner, medespeler of tegenstander.

beheerder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *